Archief februari 2011

Zelfwaarneming door Tineke Miggels

zaterdag, 12 februari 2011

Na 9 maanden krom lopen door psychische oorzaak, kwam ik Inge tegen, het was geen toeval, het was het juiste moment.
Met hulp van Inge heb ik door de zelfwaarneming leren zien waarom ik letterlijk en figuurlijk gebogen door het leven ging.
Ik heb leren zien hoe ik door mijn eerste levensjaar, die ik in het ziekenhuis heb doorgebracht, onbewust ben gevormd tot de gene die ik was, van binnen klein en verdrietig en bang om door de mensen om me heen afgewezen te worden. Door alles van mezelf onder ogen te zien werd ik iemand en kon ik blij zijn met mezelf en de mensen om mij heen.
Na jaren kwam er borstkanker, ik was sterk en wilde de buitenwereld graag laten zien hoe sterk ik wel niet was, de zelfwaarneming stond op een laag pitje.
Na twee jaar kwam de hartinfarct, ik werd door God of het leven wakker geschud, mijn gevoel lag weer overhoop en ik begon door de zelfwaarneming in te zien hoe ver ik weer van mijn innerlijke ik verwijderd was. Weer moest ik alles van mijzelf onder ogen zien, dit koste weer heel veel tranen en pijn en het gaat steeds dieper.
Maar er kwam ook ruimte en het zeker weten dat niets voor niets is, dat alles een reden heeft en dat er een energie is, ik noem het God, die wel degelijk aanwezig is als wij er maar voor openstaan.
Daarom ben ik blij en dankbaar dat ik Inge op het juiste moment heb ontmoet en dat zij mij heeft geholpen, telkens weer, om mijn pijn en moeite onder ogen te zien.

Marknesse 8 januari 2011

‘Spiegelwerk’ ervaringen

zaterdag, 12 februari 2011

Het spiegelwerk is voor mij een unieke methode om een dieper begrip en inzicht te krijgen in mezelf en de ander. De wijze van werken en de manier van vragen stellen zijn briljant en brengen mij steeds verder in mijn proces van bewustwording. Ook Human Design helpt bij dit bewustwordingsproces.  De combinatie met het Spiegelwerk geeft Human Design een diepere dimensie, waardoor dit zoveel beter te begrijpen is. Zonder de begeleiding van Inge had ik mijn ware Zelf nooit ontmoet. Het is geweldig om te zien hoe de dingen op zijn plaats vallen. Steeds weer volg ik met groot enthousiasme de cursusdagen voor de opleiding tot spiegelwerker.

Josien van Rijswijk, 15-6-2010

ROC Albeda College Rotterdam

zaterdag, 12 februari 2011

Hierbij verklaart Dhr. M.W.A. Reyngoudt, onderwijsmanager Techniek van het Albeda College te Rotterdam het volgende:

In de periode oktober 2002 tot juli 2006 was mevrouw. I.A. Veerkamp werkzaam voor het Albeda College als trainer voor onderwijsgevenden in teams.

Door haar specifieke kwaliteiten heeft zij voor ons docententeams geschoold door middel van de methode “spiegelreflex”.

Hierbij werden docenten en instructeurs binnen onze docententeams aangespoord zich meer te verdiepen in de vele verschillende culturen en achtergronden van elkaar en de doelgroepen waaraan zij onderwijs geven.

Ook werden de instructeurs en docenten geprikkeld in de”spiegel” te kijken en zich bewust te zijn van de consequenties van hun gedrag op collega’s maar vooral op de deelnemers uit de diverse culturen en achtergronden.

Omdat bij het Albeda College veel sprake is van grote steden problematiek heeft zij een waardevolle bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van onze docenten geleverd.

Door deze trainingen zijn onze docenten beter toegerust om in de dagelijkse uitoefening van hun werk met deze veelkleurige doelgroepen om te gaan.

M.W.A. Reyngoudt
Onderwijsmanager Techniek
Albeda College
Rotterdam

19 maart 2009

Spiegel-ervaringen van een zoekend mens…

zaterdag, 12 februari 2011

Wat is de weg en de waarheid als je een zoekend mens bent? En waar vind je de antwoorden op je levensvragen? Hier dus, in de cursus spiegelwerk en zelfwaarneming.
Deze cursus leert je te zoeken in jezelf, de enige plek waar de antwoorden op jouw vragen te vinden zijn.
Ik ben er door verrijkt met inzichten die ik voor die tijd nergens was tegengekomen, met name de werking van de universele wetmatigheden.

Het vereist moed en doorzettingsvermogen, want de confrontatie aangaan met jezelf is niet altijd even gemakkelijk, maar zeer verhelderend als je door je eigen weerstanden heen bent gekomen en jezelf hebt bevrijd van beperkende conditioneringen en overtuigingen.

Ik kan je zeggen; er gaat een andere wereld voor je open, de wereld waar we allemaal een klein deel van zijn en waar een ieder zijn eigen pad heeft te gaan met als doel BEWUSTWORDING!

Annette van Pelt
Heerjansdam, 1-6-2010

Eventueel bereikbaar onder tel.nr. 078-6775077

“De Weg, De Waarheid en Het Leven!”…

zaterdag, 12 februari 2011

Toen ik de cursus begon wist ik niet wat te verwachten.
Geïnteresseerd in zelfwaarneming besloot ik de cursus te gaan volgen.
Ik had al een vierjarige dagopleiding Maatschappellijk werk gevolgd op een Hoger Beroeps Opleiding in Rotterdam.
Toch kon ik hier niet echt mee uit de voeten “dweilen met de kraan open” is een gedachte uit die tijd die nu steeds is blijven hangen. De kraan, de maatschappij, geeft de aanleiding dat er altijd mensen “vastlopen”……….dacht ik toen…….
Nu ik 3 jaar de dag cursus De spiegel gevolgd heb, is mijn reacties hierop dat het leven er is om ons bewust te maken. Bewust een veelvuldig gebruikt woord in spirituele psychologische of filosofische richtingen.
……Hoe doe je dat dan …..dat was mij nogal onduidelijk. Yoga, ontspanningsoefeningen, vakantie, enzovoort leken me niet fundamenteel genoeg.
De spiegel is van meet af aan heel praktisch hierin: je kan niet iets liefhebben of haten aan anderen tenzij het iets weerspiegelt dat jezelf lief hebt of haat in jezelf.
De spiegel maakt dagelijks elke persoon of elke gebeurtenis je Universele leraar. Je dagelijks leven is dus het pad waarin je tot dagelijks “broodnodige” bewustwording kan komen. Hoe? Door een zwaar proces om je eigen gedragingen en overtuigingen, oordelen zienswijzen waar te nemen , diepgaand te onderzoeken en de emoties erbij te voelen. Oordeelloos in liefde voor jezelf.
Waarnemen is dus nog geen bewustwording en bewustwording is nog niet “het weten” bewustzijn, nog niet dit  leven/het zijn:
Zo blijk ikzelf in slaap/onbewust mijn droom/leven te leiden ,  drijvend op goed en afkeuren, mijn emoties, humeurigheid., neerslachtigheid, zelfmedelijden, jaloezie, zorgen, begeerten, twijfels, achterdocht ergernissen, schaamte, irritaties, verveling, die zich allemaal snel voltrekken in mijn verbeelding.  Mijn innerlijke reflexen geven nieuwe gewaarwordingen die op hun beurt weer andere gedachten in gang brengen.
Eigenlijk zijn het allemaal egoïstische gevoelens en mijn  ervaringen en meningen overgenomen van anderen waarvan ik overtuigt was er niet zonder mee te kunnen of te mogen leven . In de Spiegel blijkt het dus écht 180 graden anders te zijn………Die ánder waar ik me zo aan stoor ben ikzelf……! Gevolg is dat ik leef in de toekomst , want dit en dat wil ik niet….en ook met het verleden…nooit meer dit of dat! Ik leef niet  vandaag maar wordt geleefd door gisteren en morgen, in een zelf bedachte wereld.
Maar dankzij die ander kan ik mijzelf ontmaskeren, het ego leren zien en zo mijn ego ontwikkelen nu de wikkels eraf. En die ander dan? Die ander kijkt ook in zijn spiegel , met zijn bedachte overlevingspakket, uit zijn eigen persoonlijke ervaringen. Zo krijgen we respect voor die ander omdat die ook dagelijks door het leven geconfronteerd wordt met ervaringen waarin bewustwording mogelijkheden zich voordoen.
Gevolg is dat schuldgevoelens, minderwaardigheid gevoelens, onrust , teleurstellingen in een ander daglicht komen te staan. De spiegel laat het licht schijnen op persoonlijke onbewuste drijfveren (de schaduw het duister), die je steeds opnieuw dezelfde soort ervaringen laten bleven, omdat je er nooit op een andere manier ook maar naar kon kijken dan “de andere(en)”te veroordelen beoordelen.
En dat dit ook lichamelijke ontladingen op de buitenwereld heeft door bijvoorbeeld boosheid op een passerende derde, dat is niet zo moeilijk in te zien. Mijn lichaam spreekt namelijk boekdelen : de neus er van vol hebben, hoofdpijn, doofheid de oren van het hoofd , de buik van vol hebben, ”niet te verteren”lange tenen hebben,iets op je lever hebben, je gal spuwen, je nagels laten zien, de adem benemend, vliegende hartkleppen en klotsende oksels , het hart in de keel, en enz. berustend op spanning, onrust.
Een voorbeeld is dat ik me verplicht voelde om bij iemand op regelmatig op bezoek te gaan. Als het bezoek dan ook nog tegenviel, was hoofdpijn, down voelen, sacherijnig zijn telkens het gevolg.
Een van mijn opmerkingen als “zij laat mij niet vrij”, werd in de spiegel (kort gezegd) opgemerkt : laat ik mij zelf vrij en waarin laat ik mij zelf niet vrij..want dan… Welke meningen in mij laten zich daarbij luidt en zachtjes van zich horen in mijzelf. De dialoog die daaruit ontstaat laat al veel licht schijnen op wat niet wenselijk is zoals het onverstandig zijn emoties niet laten gaan en vooral  niet onaardig gevonden willen worden..Het ontdekken gaf de nodige weerstand en emoties maar bracht ook veel helderheid.
Ik werd verdraagzamer. Feitelijk hoef ik niet meer zo met de ander bezig te zijn Ik kan een ander, met andere ervaringen en overtuigingen niet veranderen. En wat door confrontaties op deze manier allemaal aan het licht komt ….uiteindelijk kan er een totaal nieuw inzicht uitkomen. In de spiegel kijken , alles alleen met voorbeelden uit eigen leven en met eigen meningsverschillen ofwel innerlijke conflicten Bij mij bijvoorbeeld mijn wantrouwen en het zelf ook weinig vertrouwen kunnen geven of op innerlijke raadgevers blindvaren ,deze innerlijke wetende stem  negeren voor mijn bedachte eigen bestwil of angst. Moeilijk nee kunnen zeggen, maar ook moeilijk nee kunnen incasseren want…
Dat er die innerlijke conflicten en standpunten zichtbaar doorwerken in de buitenwereld zoals in het gezin, kontakten, school, politiek enzovoort blijkt wel ook uit allerlei maatregelen en waarden die worden uitgedragen. Het heden dat als een rivierstroom nooit hetzelfde blijft, waar iedere dag van alles veranderd, dan moeten toch ook theorieën en waarheden veranderlijk zijn en dus bestaat er geen vaste kennis, waarheid. Welke stand-punten, hoe vast staan die? Onbewust dus ongewild veroorzaak ikzelf de chaos, onrust, verdriet, ziekte, pijn . Mijn ego dat in de spiegel ontmaskerd wordt  en met de bijbehorende pijn en angsten in de ogen wordt gezien. Ik voelde me op den duur evenwichtiger.
Toch blijf ik in deze slaaptoestand met een wat ontwakend besef van dit alles dagdromen en fantaseren  . Nog steeds onderweg…in een denkbeeldige werkelijkheid, leven.  In de spiegel  neem je jezelf niet waar als een verre ster maar in je innerlijke verdeeldheid van het dagelijks leven. Onwetendheid, ons verleden, overtuigingen,  zorgden voor muren en grenzen tussen ons gemeenschappelijk bewustzijn Pas als je jezelf lief hebt kun je een ander liefhebben en ben je deel van het geheel. Ontdek hoe mooi de schepping is en Het Leven gaat altijd door..Ontdek …:”IK Ben de Weg, De Waarheid en Het Leven!”IK BEN die IS”.

Elrie Jobse, Barendrecht dd. 19 mei 2010