Zelfrealisatie

Dit is een vervolg op de workshop Zelfwaarneming.

Tijdens deze bijeenkomsten gaan we in gesprek om te onderzoeken hoe we de nieuwe inzichten vanuit Zelf-waarneming in praktijk kunnen gaan brengen. We zullen ontdekken, dat we door onze dualistische manier van denken, onszelf steeds in een afgescheidenheid plaatsen.

Stap voor stap zullen we kijken naar onze weerstanden, confrontaties en projecties. Langzaam zullen we gaan ontdekken dat dit de sleutels zijn die ons toegang geven tot ons eigen wezen.

De uiterlijke wereld is niets anders dan een afspiegeling van ons innerlijk en omgekeerd. Als we gaan inzien dat we zelf scheppend bezig zijn en steeds bewuster onze woorden gebruiken en onze handelingen verrichten, zullen we ons minder slachtoffer voelen van wat ons zogenaamd ‘wordt aangedaan’. Op een dieper niveau doen we ons dit namelijk zelf aan en het stopt op het moment dat we dit in ons bewustzijn brengen.

Wordt tijdens het onderdeel Zelf-waarneming de zin van ziek zijn onder de loep genomen, in dit blok trekken we de lijn door naar ‘algemene’ ziekten, zoals ook die van de planeet Aarde.

De Universele wetten, ook wel kosmische wetten genoemd, gelden te allen tijde voor alles en iedereen. Al onze verhalen zijn met duizenden draadjes aan elkaar verbonden.

vlinder1

vlinder3