“De Weg, De Waarheid en Het Leven!”…

Toen ik de cursus begon wist ik niet wat te verwachten.
Geïnteresseerd in zelfwaarneming besloot ik de cursus te gaan volgen.
Ik had al een vierjarige dagopleiding Maatschappellijk werk gevolgd op een Hoger Beroeps Opleiding in Rotterdam.
Toch kon ik hier niet echt mee uit de voeten “dweilen met de kraan open” is een gedachte uit die tijd die nu steeds is blijven hangen. De kraan, de maatschappij, geeft de aanleiding dat er altijd mensen “vastlopen”……….dacht ik toen…….
Nu ik 3 jaar de dag cursus De spiegel gevolgd heb, is mijn reacties hierop dat het leven er is om ons bewust te maken. Bewust een veelvuldig gebruikt woord in spirituele psychologische of filosofische richtingen.
……Hoe doe je dat dan …..dat was mij nogal onduidelijk. Yoga, ontspanningsoefeningen, vakantie, enzovoort leken me niet fundamenteel genoeg.
De spiegel is van meet af aan heel praktisch hierin: je kan niet iets liefhebben of haten aan anderen tenzij het iets weerspiegelt dat jezelf lief hebt of haat in jezelf.
De spiegel maakt dagelijks elke persoon of elke gebeurtenis je Universele leraar. Je dagelijks leven is dus het pad waarin je tot dagelijks “broodnodige” bewustwording kan komen. Hoe? Door een zwaar proces om je eigen gedragingen en overtuigingen, oordelen zienswijzen waar te nemen , diepgaand te onderzoeken en de emoties erbij te voelen. Oordeelloos in liefde voor jezelf.
Waarnemen is dus nog geen bewustwording en bewustwording is nog niet “het weten” bewustzijn, nog niet dit  leven/het zijn:
Zo blijk ikzelf in slaap/onbewust mijn droom/leven te leiden ,  drijvend op goed en afkeuren, mijn emoties, humeurigheid., neerslachtigheid, zelfmedelijden, jaloezie, zorgen, begeerten, twijfels, achterdocht ergernissen, schaamte, irritaties, verveling, die zich allemaal snel voltrekken in mijn verbeelding.  Mijn innerlijke reflexen geven nieuwe gewaarwordingen die op hun beurt weer andere gedachten in gang brengen.
Eigenlijk zijn het allemaal egoïstische gevoelens en mijn  ervaringen en meningen overgenomen van anderen waarvan ik overtuigt was er niet zonder mee te kunnen of te mogen leven . In de Spiegel blijkt het dus écht 180 graden anders te zijn………Die ánder waar ik me zo aan stoor ben ikzelf……! Gevolg is dat ik leef in de toekomst , want dit en dat wil ik niet….en ook met het verleden…nooit meer dit of dat! Ik leef niet  vandaag maar wordt geleefd door gisteren en morgen, in een zelf bedachte wereld.
Maar dankzij die ander kan ik mijzelf ontmaskeren, het ego leren zien en zo mijn ego ontwikkelen nu de wikkels eraf. En die ander dan? Die ander kijkt ook in zijn spiegel , met zijn bedachte overlevingspakket, uit zijn eigen persoonlijke ervaringen. Zo krijgen we respect voor die ander omdat die ook dagelijks door het leven geconfronteerd wordt met ervaringen waarin bewustwording mogelijkheden zich voordoen.
Gevolg is dat schuldgevoelens, minderwaardigheid gevoelens, onrust , teleurstellingen in een ander daglicht komen te staan. De spiegel laat het licht schijnen op persoonlijke onbewuste drijfveren (de schaduw het duister), die je steeds opnieuw dezelfde soort ervaringen laten bleven, omdat je er nooit op een andere manier ook maar naar kon kijken dan “de andere(en)”te veroordelen beoordelen.
En dat dit ook lichamelijke ontladingen op de buitenwereld heeft door bijvoorbeeld boosheid op een passerende derde, dat is niet zo moeilijk in te zien. Mijn lichaam spreekt namelijk boekdelen : de neus er van vol hebben, hoofdpijn, doofheid de oren van het hoofd , de buik van vol hebben, ”niet te verteren”lange tenen hebben,iets op je lever hebben, je gal spuwen, je nagels laten zien, de adem benemend, vliegende hartkleppen en klotsende oksels , het hart in de keel, en enz. berustend op spanning, onrust.
Een voorbeeld is dat ik me verplicht voelde om bij iemand op regelmatig op bezoek te gaan. Als het bezoek dan ook nog tegenviel, was hoofdpijn, down voelen, sacherijnig zijn telkens het gevolg.
Een van mijn opmerkingen als “zij laat mij niet vrij”, werd in de spiegel (kort gezegd) opgemerkt : laat ik mij zelf vrij en waarin laat ik mij zelf niet vrij..want dan… Welke meningen in mij laten zich daarbij luidt en zachtjes van zich horen in mijzelf. De dialoog die daaruit ontstaat laat al veel licht schijnen op wat niet wenselijk is zoals het onverstandig zijn emoties niet laten gaan en vooral  niet onaardig gevonden willen worden..Het ontdekken gaf de nodige weerstand en emoties maar bracht ook veel helderheid.
Ik werd verdraagzamer. Feitelijk hoef ik niet meer zo met de ander bezig te zijn Ik kan een ander, met andere ervaringen en overtuigingen niet veranderen. En wat door confrontaties op deze manier allemaal aan het licht komt ….uiteindelijk kan er een totaal nieuw inzicht uitkomen. In de spiegel kijken , alles alleen met voorbeelden uit eigen leven en met eigen meningsverschillen ofwel innerlijke conflicten Bij mij bijvoorbeeld mijn wantrouwen en het zelf ook weinig vertrouwen kunnen geven of op innerlijke raadgevers blindvaren ,deze innerlijke wetende stem  negeren voor mijn bedachte eigen bestwil of angst. Moeilijk nee kunnen zeggen, maar ook moeilijk nee kunnen incasseren want…
Dat er die innerlijke conflicten en standpunten zichtbaar doorwerken in de buitenwereld zoals in het gezin, kontakten, school, politiek enzovoort blijkt wel ook uit allerlei maatregelen en waarden die worden uitgedragen. Het heden dat als een rivierstroom nooit hetzelfde blijft, waar iedere dag van alles veranderd, dan moeten toch ook theorieën en waarheden veranderlijk zijn en dus bestaat er geen vaste kennis, waarheid. Welke stand-punten, hoe vast staan die? Onbewust dus ongewild veroorzaak ikzelf de chaos, onrust, verdriet, ziekte, pijn . Mijn ego dat in de spiegel ontmaskerd wordt  en met de bijbehorende pijn en angsten in de ogen wordt gezien. Ik voelde me op den duur evenwichtiger.
Toch blijf ik in deze slaaptoestand met een wat ontwakend besef van dit alles dagdromen en fantaseren  . Nog steeds onderweg…in een denkbeeldige werkelijkheid, leven.  In de spiegel  neem je jezelf niet waar als een verre ster maar in je innerlijke verdeeldheid van het dagelijks leven. Onwetendheid, ons verleden, overtuigingen,  zorgden voor muren en grenzen tussen ons gemeenschappelijk bewustzijn Pas als je jezelf lief hebt kun je een ander liefhebben en ben je deel van het geheel. Ontdek hoe mooi de schepping is en Het Leven gaat altijd door..Ontdek …:”IK Ben de Weg, De Waarheid en Het Leven!”IK BEN die IS”.

Elrie Jobse, Barendrecht dd. 19 mei 2010

Comments are closed.